Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad

vás srdečne pozýva na
siedmy ročník
vedomostnej súťaže pre žiakov 9. ročníka základných škôl

PRÍRODOVEDNÝ PÄŤBOJ
- 2019 -

Registrácia je otvorená do 11.02.2019
V prípade problémov s registráciou nás kontaktujte na adrese patboj@stary-gympel.sk
Tešíme sa na vás, organizačný tím súťaže

Registrácia bola ukončená, tešíme sa na vás

VÝSLEDKY

   matematika
   fyzika
   informatika
   biológia
   chémia

O súťaži

Prírodovedný päťboj je súťaž 5-členných tímov žiakov
9. ročníka
základných škôl z matematiky, fyziky, informatiky, biológie a chémie. Úlohou tímov bude v danom časovom limite vyriešiť čo najviac zaujímavých teoretických úloh a 1 praktickú úlohu z každého predmetu.

O čo sa bude súťažiť?

Súťažiaci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, majú možnosť získať body do prijímacieho konania na našu školu.

Čo si treba priniesť?

Písacie potreby, papier, kalkulačky, zopár rysovacích pomôcok a ak chcete, tak aj biely plášť do labáku.
Jedlo a pitie je dovolené (okrem labáku).

Kde a kedy súťažíme?

15. február 2019
08:00 - registrácia
Zobraziť polohu školy

Stretneme sa v piatok 15. 2. 2019, v školskej jedálni pri Gymnáziu, Kukučínova 4239/1 v Poprade. Registrácia tímov trvá od 8:00 do 8:15, súťaž prebieha od 8:30, najneskôr do 12:00

Ak na nás ešte stále máte otázky...

Kontaktujte nás emailom na adrese patboj@stary-gympel.sk